องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

 
 
 


นายกอบต.นายสมบัติ ชำกุล ลงพื้นที่ตรงจสอบน้ำบาดาลที่โรงเรียนบ้านดอนโจด เพื่อเป็นข้อมูลลงแผงโซลาเซลล์


2023-10-26
2023-09-28
2023-09-23
2023-09-22
2023-09-21
2023-06-26
2023-03-31
2023-02-23
2023-01-24
2023-01-20