วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนโดยการปรับเกรดเรียบ ถนนดินลูกรังภายในหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์รถยนต์ ทะเบียน ผก 779 ให้สามารถใข้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2561
จ้างบำรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ฟอร์ด ทะเบียน กพ 1115 ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที บรรจุกล่อง ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดจืด จำนวน ๒,๕๔๑ กล่อง ดื่มในช่วงปิดภาคเรียน ๑/๒๕๖๑ (ระหว่างวันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑) โรงเรียนบ้านคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อนำมาทำการซ่อมแซมถนนให้สามารถใช้งานได้ และให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะรายทางภายในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงรักษาอาคารสถานที่เพื่อรองรับการบริการจัดการในด้านต่างๆ และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อต้นรวงผึ้งเพื่อรณรงค์ส่งเสริมการปลูกป่าในพื้นที่ตามโครงการจิตอาสา รณรงค์ ปลูก-ขยายพันธุ์ต้นรวงผึ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง