วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ค. 2562
จ้างจัดทำบั้งไฟเสี่ยงทาย จำนวน ๔ บั้ง ตามโครงการส่งเสริม บำรุงรักษา วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น กิจกรรมบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
ซื้ออุปกรณ์วัตถุดิบเพื่อประกอบอาหารถวายพระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป และประชาชนที่มาร่วมงานพิธีเลี้ยงบวงสรวงหลวงพ่อนาย ตามโครงการส่งเสริม บำรุงรักษา วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น กิจกรรมบุญบั้งไผ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริม บำรุงรักษา วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น กิจกรรมบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงานเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2562
ซื้อคุรุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงานสำหรับห้องประชุม จำนวน ๒๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน เครื่องทำน้ำเย็น-น้ำร้อน จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้เป็นวัสดุในการปฏิบัติงานภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง