วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้เป็นวัสดุใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยการปรับเกรดเรียบ ถนนดิน-ลูกรัง ภายในตำบลคอนฉิม หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 7 , หมู่ที่ 8 , หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2562
จ้างต่อเติมรั้วอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม โดยติดตั้งรั้วเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2562
จ้างเหมาช่างแต่งหน้า พร้อมชุดและเครื่องประดับตกแต่ง ให้กับนางรำบวงสรวง ๑๐ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่นฉลอง ๒๒๒ปี เนื่องในเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2562
จ้างเหมารถปรับอากาศไม่ประจำทาง เพื่อเป็นยานพาหนะให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมรำบวงสรวง ๑๐ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ฉลอง ๒๒๒ ปี เนื่องในเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมบำรุงรถส่วนกลาง (รถกู้ชีพ) หมายเลขทะเบียน ผก ๗๗๙ ขอนแก่น ให้สามารถพร้อมใช้งานได้ในด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
ซื้อธงประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ และธงประจำพระองค์สมเด็จพระราชินี และธงชาติไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
ซื้อธงพระบรมฉายาลักษณ์พระมหากษัตริย์ และธงพระบรมฉายาลักษณ์พระสมเด็จพระราชินี (ไวนิล ๒ ด้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน ๘๕-๕๙๙๓ ขอนแก่น เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2562
จ้างค่าเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและค่าจดทะเบียนโดเมนเนม ในการเช่าพื้นที่เว็บไซต์ www.konchim.go.th เพื่อให้บริการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างประชาสัมพันธ์ทางอินเตอร์เน็ตและระบบอีเมล์สำหรับองค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง