องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตำบล(สป.สช)
การจัดทำแผน-การจัดหาพัสดุ
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
แผนปฏิบัติการการจัดเก็บรายได้
 
 


โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.
มุมกองการเจ้าหน้าที่
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 21 คน
เมื่อวาน 20 คน
อาทิตย์นี้ 121 คน
เดือนนี้ 723 คน
ปีนี้ 723 คน
ทั้งหมด 14281 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (01 - 05 - 56)


  ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ของดีแวงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2558
      เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นให้สืบต่อไป
ตั้งแต่วันที่ 15-17 มกราคม 2558 ณ ที่ว่าการอำเภอแวงใหญ่  จังหวัดขอนแก่น
 
  โครงการกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2558
      ด้วยรัฐบาลได้กำหนดให้วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปีเป็นวันเด็กแห่งชาติ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม จึงได้กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558  ณ ที่ทำการองค์การบริห...
 
  โครงการส่งเสริมกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2558
      
 
  โครงการคุ้มครองผู้ดูแลและบำรุงทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2558
      เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน ประชาชนและชุมชนได้ตระหนักและรับรู้ถึงความจำเป็นในการคัดแยกขยะ และการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย เพื่อลดปริมาณจากแหล่งกำเนิด
 
ข่าวเด่น
ข่าวการเมือง
ข่าวบันเทิง
ข่าวเศรษฐกิจ
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ